Vanliga frågor om
Nasonex

 

Vanliga frågor om
Nasonex

 

Läs alltid information i bipacksedeln eller på fass.se innan du inleder behandling.

  Det är ingen skillnad. Receptfria Nasonex och Nasonex på recept har samma innehåll med samma verksamma ämne och samma dos per sprayning. Om du fått Nasonex på recept ska du följa din läkares behandlingsordination.

  Hos vissa kan Nasonex börja lindra symtom inom 12 timmar efter den första dosen. Det kan dock dröja upp till två dagar innan full effekt av behandlingen ses.

  Receptfria Nasonex får bara säljas till personer över 18 år. Nasonex får bara på läkares ordination ges till personer under 18 år.

  De flesta brukar inte känna någonting när de sprayar. Men man kan uppleva en brännande känsla eller irritation i näsan.

  Spraya så snart som möjligt och fortsätt sedan behandlingen som vanligt – 2 sprayningar i varje näsborre, en gång om dagen. Ta inte dubbel dos om du missat en sprayning.

  Nasonex som du köper recepfritt ska inte användas i mer än 3 månader utan kontakt med läkare.

  Utgångsdatum står på förpackningen. Du ska inte använda läkemedlet om utgångsdatum passerats. Öppnad förpackning ska användas inom 2 månader. Om det då finns innehåll kvar i flaskan kan du lämna tillbaka den till ditt apotek.

  Nasonex och avsvällande näsdroppar/nässprayer har helt olika verkningsmekanismer. Nasonex är ett anti-inflammatorisk nässpray som minskar inflammationen i slemhinnorna vid allergi. Vanliga, avsvällande näsdroppar/ nässprayer kan tillfälligt göra det lättare att andas men har ingen effekt på inflammationen.