Nasonex®

Nasonex®

Läs bipacksedeln noga.

Nasonex® nässpray (mometasonfuroat) är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symtom (nästäppa, rinnsnuva, klåda och nysningar) vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. 

När ska du inte använda Nasonex®

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar graviditet, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan användning. Om du redan använder läkemedel med kortison bör du rådfråga läkare före användning. Använd inte Nasonex® om du är allergisk mot något innehållsämne, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. 

Behandlingsperiod

Får du ingen effekt inom 14 dagar ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Bayer.se