Nasonex. En anti-inflammatorisk nässpray vid allergisk snuva. Receptfritt på apotek för dig över 18 år.

Nasonex är en receptfri, anti-inflammatorisk nässpray som verkar lokalt i näsan och kan lindra allergiska besvär. Nasonex nässpray innehåller mometasonfuroat, som tillhör en grupp av läkemedel som kallas kortikosteroider (kortison). När mometasonfuroat sprayas i näsan, kan det hjälpa till att lindra inflammation (svullnad och irritation i näsan), nysningar, klåda, nästäppa eller rinnsnuva. Läs alltid information I bipacksdeln innan du inleder behandling.

  Nasonex används för behandling av symtom på allergisk snuva: hösnuva (även kallad säsongsbunden allergisk rinit) och perenn rinit (allergi mot t ex kvalster och pälsdjur) hos vuxna över 18 år.

  Använd inte Nasonex om du är allergisk mot något innehållsämne, har en obehandlad lokal infektion i nässlemhinnan, om du nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan.

  Vid graviditet, amning eller om du redan använder läkemedel med kortison i bör du rådfråga läkare före användning.

  Får du ingen effekt inom 14 dagar ska du kontakta läkare. Använd inte Nasonex i mer än 3 månader utan kontakt med läkare.

  Lindrar vid pollen, kvalster och pälsdjursallergi. 

  Våra produkter

  Nasonex®

  Nasonex® 140 doser

  Receptfri, anti-inflammatorisk nässpray för behandling av nästäppa, rinnsnuva, klåda och nysningar vid allergisk snuva.

  Nasonex®

  Nasonex® 60 doser

  Receptfri, anti-inflammatorisk nässpray för behandling av nästäppa, rinnsnuva, klåda och nysningar vid allergisk snuva.