Här hittar du Nasonex receptfritt på ditt apotek.

Nasonex. En anti-inflammatorisk nässpray vid allergisk snuva Receptfritt på apotek för dig över 18 år.

Nasonex är en receptfri, anti-inflammatorisk nässpray som verkar lokalt i näsan och kan lindra allergiska besvär. Nasonex nässpray innehåller mometasonfuroat, som tillhör en grupp av läkemedel som kallas kortikosteroider (kortison). När mometasonfuroat sprayas i näsan, kan det hjälpa till att lindra inflammation (svullnad och irritation i näsan), nysningar, klåda, nästäppa eller rinnsnuva.

Användning
Nasonex används för behandling av symtom på allergisk snuva: hösnuva (även kallad säsongsbunden allergisk rinit) och perenn rinit (allergi mot t ex kvalster och pälsdjur) hos vuxna över 18 år.

När du inte ska använda Nasonex
Använd inte Nasonex om du är allergisk mot något innehållsämne, har en obehandlad lokal infektion i nässlemhinnan, om du nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan.

Vid graviditet, amning eller om du redan använder läkemedel med kortison i bör du rådfråga läkare före användning.

Behandlingsperiod
Får du ingen effekt inom 14 dagar ska du kontakta läkare. Använd inte Nasonex i mer än 3 månader utan kontakt med läkare.

Läs alltid information i bipacksedeln eller på fass.se innan du inleder behandling.