En anti-inflammatorisk
nässpray vid
allergisk snuva

Användning

Nasonex (mometasonfuroat) används för behandling av symtom på allergisk snuva: hösnuva (även kallad säsongsbunden allergisk rinit) och perenn rinit (allergi mot t ex kvalster och pälsdjur) hos vuxna över 18 år.

Nasonex under graviditet eller amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

När du inte ska använda Nasonex

Använd inte Nasonex om du är allergisk mot något innehållsämne, har en obehandlad lokal infektion i nässlemhinnan, om du nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan.Om du redan använder läkemedel med kortison i bör du rådfråga läkare innan användning.

Behandlingsperiod

Får du ingen effekt inom 14 dagar ska du kontakta läkare. Använd inte Nasonex i mer än 3 månader utan kontakt med läkare.

Läs alltid information i bipacksedeln eller på fass.se innan du inleder behandling.

Biverkningar

Som med alla läkemedel kan vissa personer drabbas av biverkningar av Nasonex. Till de vanligaste biverkningarna hör näsblod, en brännande känsla eller irritation lokalt i näsan eller halsen. I mer sällsynta fall kan vissa få överkänslighetsreaktioner. Läs bipacksedeln för mer information och rapportera eventuella biverkningar till sjukvårdspersonal, apotekspersonal eller direkt till oss på Bayer här.